Sơn Nội Thất Thông Dụng Usunny – 18L

  • Màu sắc đẹp bề mặt sơn nhẵn mịn,
  • Có độ che phủ cao
  • Thích hợp cho việc trang trí
  • Bảo vệ tường nội thất.