Dầu Phủ Bóng Trang Trí Usunny – 18L

  • Bề mặt có màng sơn cứng cáp, độ bóng cao
  • Độ mềm dẻo vượt trội và đàn hồi tốt
  • Bền đẹp ngay cả dưới ánh nắng và gió bụi ngoài trời.